ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายสันติสุข-บางน้ำจืด (สาย4097) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
06 ก.ย. 2555
82 ผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมบำรุงผิวถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
422
23 ส.ค. 2555
83 ผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
23 ส.ค. 2555
84 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
17 ส.ค. 2555
85 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
17 ส.ค. 2555
86 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมบำรุงผิวถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
17 ส.ค. 2555
87 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการซ่อมแซมบำรุงผิดถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่3 ต.บางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
17 ส.ค. 2555
88 สอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
418
08 ส.ค. 2555
89 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
25 ก.ค. 2555
90 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
03 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10