ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
13 ต.ค. 2557
62 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
421
19 ส.ค. 2557
63 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ( หินคลุกและคอนกรีตผสมเสร็จ) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
420
25 ก.ค. 2557
64 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
424
12 ก.พ. 2557
65 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต.บางน้ำจืด -ต่อเขตหมู่ที่ 9 ต.นาขา ดาวน์โหลดเอกสาร
421
29 ต.ค. 2556
66 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
05 ก.ย. 2556
67 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
475
29 ส.ค. 2556
68 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
425
29 ส.ค. 2556
69 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
28 ส.ค. 2556
70 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กแบบแชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
28 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10