ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
455
29 ส.ค. 2556
62 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
402
29 ส.ค. 2556
63 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
28 ส.ค. 2556
64 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กแบบแชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
28 ส.ค. 2556
65 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
18 ก.ค. 2556
66 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
15 ก.ค. 2556
67 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กแบบแชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
21 พ.ค. 2556
68 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
21 พ.ค. 2556
69 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทับชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
21 พ.ค. 2556
70 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
16 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9