ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
324
23 ส.ค. 2555
52 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
17 ส.ค. 2555
53 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
17 ส.ค. 2555
54 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมบำรุงผิวถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
17 ส.ค. 2555
55 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการซ่อมแซมบำรุงผิดถนนลาดยางแบบเคฟซีน สายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่3 ต.บางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
258
17 ส.ค. 2555
56 สอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
248
08 ส.ค. 2555
57 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
25 ก.ค. 2555
58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
03 ก.ค. 2555
59 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กแบบแชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
06 มิ.ย. 2555
60 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
06 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7