ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ถนนสายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 พ.ย. 2557
52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ต.ค. 2557
53 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ต.ค. 2557
54 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ส.ค. 2557
55 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ( หินคลุกและคอนกรีตผสมเสร็จ) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ก.ค. 2557
56 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 ก.พ. 2557
57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต.บางน้ำจืด -ต่อเขตหมู่ที่ 9 ต.นาขา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ต.ค. 2556
58 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ก.ย. 2556
59 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ส.ค. 2556
60 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9