ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
412
16 มี.ค. 2559
52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
07 ต.ค. 2558
53 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
420
07 ส.ค. 2558
54 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
418
21 เม.ย. 2558
55 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
418
24 ก.พ. 2558
56 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012 -ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
12 ก.พ. 2558
57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
462
19 ธ.ค. 2557
58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ถนนสายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
04 พ.ย. 2557
59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
423
15 ต.ค. 2557
60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
13 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10