ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-005 สายทับชัย-อ่าวตม บ้านแหลมหญ้า , บ้านท้องครก หมู่ที่ 3 , 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 เม.ย. 2563
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 พ.ย. 2561
43 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ซอยเชิงเขา หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ต.ค. 2561
44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 มี.ค. 2559
45 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ต.ค. 2558
46 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ส.ค. 2558
47 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 เม.ย. 2558
48 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.พ. 2558
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012 -ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 ก.พ. 2558
50 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9