ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11 , 1 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 พ.ค. 2563
32 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม ม. 3,13 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 พ.ค. 2563
33 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพรุทอง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 พ.ค. 2563
34 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากุ้ง - หนองพ้อ ม.13 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 เม.ย. 2563
35 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องพร้าว หมู่ที่ 10 , 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 เม.ย. 2563
36 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส) แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.13 บ้านท้องครก ต.บางน้ำจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 เม.ย. 2563
37 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยพรุทอง ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 เม.ย. 2563
38 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 เม.ย. 2563
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างอาคารศพด. ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 เม.ย. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-011 สายเลียบคลองชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9