ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ( หินคลุกและคอนกรีตผสมเสร็จ) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ก.ค. 2557
32 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 ก.พ. 2557
33 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต.บางน้ำจืด -ต่อเขตหมู่ที่ 9 ต.นาขา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
29 ต.ค. 2556
34 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
05 ก.ย. 2556
35 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
29 ส.ค. 2556
36 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
29 ส.ค. 2556
37 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ส.ค. 2556
38 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กแบบแชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 ส.ค. 2556
39 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
18 ก.ค. 2556
40 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
15 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7