ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
2375
03 ก.ย. 2563
32 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-011 สายเลียบคลองชลประทาน บ้านหนองไก่ปิ้ง , บ้านหนองพ้อ หมู่ที่ 8 , 9 ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบา ดาวน์โหลดเอกสาร
2378
23 ก.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง-หนองพ้อ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 มิ.ย. 2563
34 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
19 มิ.ย. 2563
35 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,220 ตารา ดาวน์โหลดเอกสาร
406
18 มิ.ย. 2563
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 , 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 พ.ค. 2563
37 ประกาศตรวจงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทัพนายสังข์-บางสีทอง หมู่ที่ 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
409
21 พ.ค. 2563
38 ประกาศตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11 , 1 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
409
20 พ.ค. 2563
39 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม ม. 3,13 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
411
13 พ.ค. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพรุทอง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10