ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
07 ต.ค. 2558
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ส.ค. 2558
23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 เม.ย. 2558
24 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
143
24 ก.พ. 2558
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012 -ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 ก.พ. 2558
26 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ธ.ค. 2557
27 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ถนนสายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 พ.ย. 2557
28 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 ต.ค. 2557
29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 ต.ค. 2557
30 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7