ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8 , 7 ตำบลบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3416
24 ธ.ค. 2563
22 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
477
14 ธ.ค. 2563
23 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4 , 13 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
486
07 ธ.ค. 2563
24 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ฯ 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
495
18 พ.ย. 2563
25 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
480
18 พ.ย. 2563
26 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 ,13 ช่วงที่1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,525 ม. ช่วงที่2 กว้าง 5 ม. ยาว 975 ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
478
11 พ.ย. 2563
27 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชพ.ถ. 14-005 สายทับชัย - อ่าวตม บ้านแหลมหญ้า , บ้านท้องครก หมู่ที่ 3 , 13 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
494
04 พ.ย. 2563
28 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางน้ำจืด ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2422
27 ต.ค. 2563
29 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
477
27 ต.ค. 2563
30 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 , 13 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2384
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10