ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพรุทอง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 พ.ค. 2563
12 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากุ้ง - หนองพ้อ ม.13 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 เม.ย. 2563
13 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องพร้าว หมู่ที่ 10 , 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 เม.ย. 2563
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส) แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.13 บ้านท้องครก ต.บางน้ำจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 เม.ย. 2563
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยพรุทอง ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 เม.ย. 2563
16 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 เม.ย. 2563
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างอาคารศพด. ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 เม.ย. 2563
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-011 สายเลียบคลองชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 เม.ย. 2563
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-005 สายทับชัย-อ่าวตม บ้านแหลมหญ้า , บ้านท้องครก หมู่ที่ 3 , 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 เม.ย. 2563
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7