ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
2355
01 มี.ค. 2564
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมชมเรื่องราวไอ้ด่างบางมุด สาย 8,7,6,5,12, หมู่ที่ 5,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
2380
15 ก.พ. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราค ดาวน์โหลดเอกสาร
2369
26 ม.ค. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
2355
25 ม.ค. 2564
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยยี ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ดาวน์โหลดเอกสาร
2363
12 ม.ค. 2564
16 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,220 ตา ดาวน์โหลดเอกสาร
2359
08 ม.ค. 2564
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4 , 13 ตำบลบางน้ำจืด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรั ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
04 ม.ค. 2564
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2354
30 ธ.ค. 2563
19 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8 , 7 ตำบลบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3374
24 ธ.ค. 2563
20 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
453
14 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10