ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชพ.ถ.53026 สายหลางตาง - หนองพ้อ บ้านท้องครก หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ต.ค. 2564
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 13 และก่อสร้างถังเหล็กทรงลูกบอล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 ก.ย. 2564
3 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.ย. 2564
4 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (1 โครงการ 500,000.- บาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (3 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ก.ย. 2564
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (19 ส.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ส.ค. 2564
7 ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างสำนักสงฆ์เขาไทรทอง หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ค. 2564
8 ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางน้ำจืด สัญญาเลขที่ 1-2564 ลวท.05 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ก.ค. 2564
9 ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
428
18 พ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมชมเรื่องราวไอ้ด่างบางมุด สาย 8,7,6,5,12 หมู่ที่ 5,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
2369
10 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10