ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างสำนักสงฆ์เขาไทรทอง หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ก.ค. 2564
2 ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางน้ำจืด สัญญาเลขที่ 1-2564 ลวท.05 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ก.ค. 2564
3 ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
18 พ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมชมเรื่องราวไอ้ด่างบางมุด สาย 8,7,6,5,12 หมู่ที่ 5,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
2337
10 มี.ค. 2564
5 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
2328
01 มี.ค. 2564
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมชมเรื่องราวไอ้ด่างบางมุด สาย 8,7,6,5,12, หมู่ที่ 5,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
2345
15 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราค ดาวน์โหลดเอกสาร
2344
26 ม.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
2331
25 ม.ค. 2564
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางหยยี ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ดาวน์โหลดเอกสาร
2339
12 ม.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,220 ตา ดาวน์โหลดเอกสาร
2337
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9