ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.ย. 2563
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ก.ย. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-011 สายเลียบคลองชลประทาน บ้านหนองไก่ปิ้ง , บ้านหนองพ้อ หมู่ที่ 8 , 9 ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ก.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง-หนองพ้อ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 มิ.ย. 2563
5 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 มิ.ย. 2563
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,220 ตารา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 มิ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 , 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 พ.ค. 2563
8 ประกาศตรวจงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทัพนายสังข์-บางสีทอง หมู่ที่ 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 พ.ค. 2563
9 ประกาศตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11 , 1 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 พ.ค. 2563
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม ม. 3,13 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7