ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 พ.ย. 2561
2 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ซอยเชิงเขา หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ต.ค. 2561
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 มี.ค. 2559
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ต.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 ส.ค. 2558
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ก.พ. 2558
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012 -ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
12 ก.พ. 2558
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ธ.ค. 2557
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ถนนสายทัพชัย-อ่าวตม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5