ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง-หนองพ้อ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 มิ.ย. 2563
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,220 ตารา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มิ.ย. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 , 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ค. 2563
5 ประกาศตรวจงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทัพนายสังข์-บางสีทอง หมู่ที่ 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 พ.ค. 2563
6 ประกาศตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11 , 1 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 พ.ค. 2563
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม ม. 3,13 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพรุทอง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 พ.ค. 2563
9 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากุ้ง - หนองพ้อ ม.13 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 เม.ย. 2563
10 ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องพร้าว หมู่ที่ 10 , 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7