ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
18 พ.ค. 2563
42 รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
428
12 พ.ค. 2563
43 ขอขยายเวลาประกาศแบบบัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ค. 2563
44 การดำเนินการตามมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)) ดาวน์โหลดเอกสาร
430
09 เม.ย. 2563
45 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
441
24 มี.ค. 2563
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
439
26 ก.พ. 2563
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
433
21 ก.พ. 2563
48 แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
435
19 ก.พ. 2563
49 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
14 ก.พ. 2563
50 ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
460
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14