ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
16 ก.พ. 2564
22 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ก.พ. 2564
23 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงอัตรากำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563
464
02 ก.พ. 2564
24 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
443
01 ก.พ. 2564
25 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
435
30 ธ.ค. 2563
26 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
30 พ.ย. 2563
27 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
08 ต.ค. 2563
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
459
28 ส.ค. 2563
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งแต่งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
426
21 ส.ค. 2563
30 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
469
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14