ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประมาณการราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012- ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
12 ก.พ. 2558
112 ประกาศประมาณการราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
19 ธ.ค. 2557
113 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
03 พ.ย. 2557
114 กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
17 ก.พ. 2557
115 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
27 ก.ย. 2556
116 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความพิการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
27 ก.ย. 2556
117 กิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 9
431
12 มิ.ย. 2556
118 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา อบต.บางน้ำจืด คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
441
29 มี.ค. 2556
119 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
15 ก.พ. 2556
120 ขอประกาศการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556
447
07 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14