ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
04 ธ.ค. 2561
92 แผ่นพับความรู้เรื่องเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
02 ธ.ค. 2561
93 บ้านรักการอ่านห้องสมุด ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
437
15 ต.ค. 2561
94 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
424
15 ต.ค. 2561
95 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
419
10 ต.ค. 2561
96 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
434
10 ส.ค. 2561
97 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
428
25 เม.ย. 2561
98 แผนผังกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
04 มี.ค. 2561
99 แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
434
04 มี.ค. 2561
100 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
429
09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14