ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ก.พ. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ต.ค. 2562
3 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ก.ย. 2562
4 ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ก.ย. 2562
5 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ต้องสัสงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ส.ค. 2562
6 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ส.ค. 2562
7 อบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ก.ค. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม2562
34
24 มิ.ย. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 มิ.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7