ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (1 โครงการ 500,000.- บาท)
  รายละเอียด :

 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2564  (เพิ่มเติม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบ้านทัพนายสังข์ - บางสีทอง  หมู่ที่ 7  ตำบลบางน้ำจืด  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน