ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565)
  รายละเอียด :

 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสสายทาง ชพ.ถ. 53026  สายหลางตาง - หนองพ้อ  บ้านท้องครก  หมู่ที่ 13  ตำบลบางน้ำจืด    (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน