ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (3 โครงการ)
  รายละเอียด :

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 13

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชิงเขา  หมู่ที่ 2

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายธรรมจารี  หมู้ที่ 11

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน