ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างสำนักสงฆ์เขาไทรทอง หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายซอยข้างสำนักสงฆ์เขาไทรทอง  หมู่ที่ 3  ต.บางน้ำจืด  โดยเฉพาะเจาะจง

                 บัดนี้  ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยายนำการโยธา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานก่อสร้างได้นัดตรวจงานจ้าง  ในวันที่  22 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ณ สถานที่โครงการดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน