ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางน้ำจืด สัญญาเลขที่ 1-2564 ลวท.05 ก.พ. 2564
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 53028  สายเขาใน - หนองนาค  หมู่ที่ 4 , 13  ตำบลบางน้ำจืด  กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  1 สายทาง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                         บัดนี้  ทาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง (1999)  ได้ดำเนินการงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)  แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และทางคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดตรวจงานจ้าง  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ  สถานที่โครงการดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน