ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2564 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด :

 การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2564 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 439 คน