ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.บางน้ำจืด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 468 คน