ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร
  รายละเอียด :

 เนื่องจากสถานการณ์การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ได้ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับในการป้องกันเป็นกรณีพิเศษจึงประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 496 คน