ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด :

 ด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อและสร้างสรรค์ได่มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน