ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4 , 13 ตำบลบางน้ำจืด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรั
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชพ.ถ.  53028  สายเขาใน - หนองนาค  หมู่ที่ 4 , 13  ตำบลบางน้ำจืด  กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,560  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  1  สายทาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 2351 คน