ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8 , 7 ตำบลบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยหนองไก่ปิ้ง  2  หมู่ที่  8 , 7  ตำบลบางน้ำจืด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ทาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วีพี  พูลชาติ  การโยธา  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 3360 คน