ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่  3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ทาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคอมรวิศวกรรมโยธา  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 444 คน