ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4 , 13 ตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชพ.ถ.53028  สายเขาใน - หนองนาค  หมู่ 4 , 13  ตำบลบางน้ำจืด  กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 5,560  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภแหลังสวน  จังหวัดชุมพร  1  สายทาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  แบบ บก. 01

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 456 คน