ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส) แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์กา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  (ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส)  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 13  บ้านท้องครก  ตำบลบางน้ำจืด  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  1  แห่ง

ทาง  บริษัท ชุมราษฎ์  วิศวกรรม  จำกัด  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 451 คน