ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ฯ 1 หลัง
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด 51 - 80 คน  (ตอกเสาเข็ม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุม  1  หลัง

ทาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคอมร  วิศวกรรมโยธา  ได้ดำเนินการงวดที่ 2  และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 461 คน