ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม หมู่ที่ 3 ,13 ช่วงที่1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,525 ม. ช่วงที่2 กว้าง 5 ม. ยาว 975 ม.
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทัพชัย - อ่าวตม  หมู่ที่ 3 , 13  ช่วงที่ 1  กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,525  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,625  ตารางเมตร  และช่วงที่ 2  กว้าง 5 เมตร  ยาว 975 เมตร  หนา  0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,875 ตารางเมตร

ทาง  บริษัท  วันดีการโยธา  จำกัด  ได้ดำเนินการงวดที่  2  (งวดสุดท้าย)  แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 448 คน