ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชพ.ถ. 14-005 สายทับชัย - อ่าวตม บ้านแหลมหญ้า , บ้านท้องครก หมู่ที่ 3 , 13 ตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวง  ชพ.ถ.  14-005  สายทับชัย - อ่าวตม  บ้านแหลมหญ้า , บ้านท้องครก  หมู่ที่ 3 , 13  ตำบลบางน้ำจืด  กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  จำนวน  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน