ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางน้ำจืด ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  สายบางน้ำจืด  ซอย 1  หมู่ที่ 1  ตำบลบางน้ำจืด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ทาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตรีขจร  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2353 คน