ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด


เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาล  หมู่ที่  ๙  ตำบลบางน้ำจืด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

1. ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ฯ  

2. แบบ บก.01

3.  แบบ  ปร.4  และ  แบบ  ปร.5

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน