ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองไก่ปิ้ง 2 หมู่ที่ 8, 7
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยหนองไก่ปิ้ง  2  หมู่ที่  8, 7  ตำบลบางน้ำจืด  กว้าง 4 เมตร  ยาว 505 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ท.1-01  และประมาณการาคาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

1. ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ

2. แบบ บ.ก.01

3. แบบปร.4  และ ปร.5

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน