ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ตามเอกสารประการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน