ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 14-011 สายเลียบคลองชลประทาน บ้านหนองไก่ปิ้ง , บ้านหนองพ้อ หมู่ที่ 8 , 9 ตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลบา
  รายละเอียด :

ประกาศ  เรื่อง  ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชพ.ถ.  14-011  
สายเลียบคลองชลประทาน  บ้านหนองไก่ปิ้ง , บ้านหนองพ้อ  หมู่ที่ 8 , 9  ตำบลบางน้ำจืด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

                                                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน