ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง-หนองพ้อ หมู่ที่ 13
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนากุ้ง - หนองพ้อ  หมู่ที่ 13  กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,444  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือ  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  12,220  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน