ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

ประกาศ  เรื่อง  ตรวจการจ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล.  ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลบางน้ำจืด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน