ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุ้ง - หนองพ้อ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,220 ตารา
  รายละเอียด :

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนากุ้ง - หนองพ้อ  หมู่ที่ 13  กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,444 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,220  ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน