ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11 , 1 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน