ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องพร้าว หมู่ที่ 10 , 7 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 417 คน