ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากุ้ง - หนองพ้อ ม.13 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 412 คน