ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ ร่วมตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 441 คน