ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาจ้างฯ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน