ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน