ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม อบต.)
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม อบต.)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน