ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด :

ด้วย อบต.บางน้ำจืด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ของ อบต.บางน้ำจืด ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยวิธีสอบราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ของ อบต.บางน้ำจืด ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีรายการดังนี้ ข้าว 1 หม้อ , อาหารเผ็ด 1 หม้อ , อาหารจืด 1 หม้อ และขนม ผลไม้ เป็นเวลา 96 วัน ( ยกเว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - 20 มีนาคม 2558 จำนวน เด็ก 54 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน งบประมาณ 103,680 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 407 คน