ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต.บางน้ำจืด -ต่อเขตหมู่ที่ 9 ต.นาขา
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8 ต.บางน้ำจืด - ต่อเขตหมู่ที่ 9 ต.นาขา ราคากลาง 1,900,000 บาท

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7755-1466 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 400 คน