ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องพร้าว หมู่ที่ 10 ราคากลาง 198,400.-บาท

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นวัดทองโข หมู่ที่ 13  ราคากลาง 204,800.-บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2556-19 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง อบต.บางน้ำจืด ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 405 คน