ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กแบบเชมเปญและถังกรองประปา หมู่ที่ 4

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายหนองพ้อ ซอย 2 หมู่ที่ 9

3. โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สายบางน้ำจืด-สันติสุข(4097) หมู่ที่ 2,11,9,8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน